Tirada Commemorativa Olimpiades Barcelona '92

25 Anys aniversari Olimpiades Barcelona '92


El proper 2 de juliol es celebraran unes tirades commemoratives del 25è aniversari de les Olimipades a Barcelona l'any 1992. El full d'inscripció és disponible al Club.